Bảng Giá

VIPLIKE

Max Like Limit Post Thời Hạn Giá Tiền
50 Likes/Post Không Giới Hạn 1 Ngày 3,500 VNĐ
100 Likes/Post Không Giới Hạn 1 Ngày 7,000 VNĐ
200 Likes/Post Không Giới Hạn 1 Ngày 14,000 VNĐ
300 Likes/Post Không Giới Hạn 1 Ngày 21,000 VNĐ

FOLLOW

Rate 100đ/1 Follow . VD: 500 Follow = 500 * 100 = 50000đ.

MẮT STREAM

Max Mắt Limit Post Thời Hạn Giá Tiền
50 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 90,000 VNĐ
100 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 180,000 VNĐ
150 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 270,000 VNĐ
200 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 360,000 VNĐ
250 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 450,000 VNĐ
300 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 540,000 VNĐ
400 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 720,000 VNĐ
500 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 900,000 VNĐ
700 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 1,260,000 VNĐ
1000 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 1,800,000 VNĐ
1500 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 2,700,000 VNĐ
2000 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 3,600,000 VNĐ
-->