Bảng Giá

VIPLIKE

Max Like Limit Post Giá Tiền 3 Ngày Giá Tiền 7 Ngày Giá Tiền 30 Ngày
50 Likes/Post Không Giới Hạn 10,000 VNĐ 22,000 VNĐ 80,000 VNĐ
100 Likes/Post Không Giới Hạn 19,000 VNĐ 40,000 VNĐ 160,000 VNĐ
150 Likes/Post Không Giới Hạn 28,500 VNĐ 58,000 VNĐ 230,000 VNĐ
200 Likes/Post Không Giới Hạn 38,000 VNĐ 76,000 VNĐ 300,000 VNĐ

MẮT STREAM LẺ ( 1 POST )

Max Mắt Giá Tiền
50 Mắt 15,000 VNĐ
100 Mắt 30,000 VNĐ
150 Mắt 45,000 VNĐ
200 Mắt 60,000 VNĐ
250 Mắt 75,000 VNĐ
300 Mắt 90,000 VNĐ
400 Mắt 120,000 VNĐ
500 Mắt 150,000 VNĐ
700 Mắt 210,000 VNĐ
1000 Mắt 300,000 VNĐ
1500 Mắt 450,000 VNĐ
2000 Mắt 600,000 VNĐ

VIP MẮT STREAM

Max Mắt Limit Post Thời Hạn Giá Tiền
50 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 90,000 VNĐ
100 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 180,000 VNĐ
150 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 270,000 VNĐ
200 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 360,000 VNĐ
250 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 450,000 VNĐ
300 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 540,000 VNĐ
400 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 720,000 VNĐ
500 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 900,000 VNĐ
700 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 1,260,000 VNĐ
1000 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 1,800,000 VNĐ
1500 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 2,700,000 VNĐ
2000 Mắt Không Giới Hạn 1 Tháng 3,600,000 VNĐ