Bảng Giá

VIPLIKE

Max Like Limit Post Giá Tiền 30 Ngày (Người Like Không Có Ảnh Đại Diện) Giá Tiền 30 Ngày (Người Like Có Ảnh Đại Diện)
50 Likes/Post Không Giới Hạn 80,000 VNĐ 110,000 VNĐ
100 Likes/Post Không Giới Hạn 160,000 VNĐ 220,000 VNĐ
150 Likes/Post Không Giới Hạn 240,000 VNĐ 330,000 VNĐ
200 Likes/Post Không Giới Hạn 320,000 VNĐ 440,000 VNĐ